Haemme tuntiopettajaa

Pedersören kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan suomenkielinen jaosto julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen

päätoimista tuntiopettajaa

Pedersören kunnassa sijaitseva suomenkielinen Edsevön koulu toimii samassa kiinteistössä ruotsinkielisen Edsevö skolan kanssa. Koulumme erityispiirteenä on laajamittainen keskinäinen yhteistyö, koulujemme osin yhteinen kehitystyö ja toistemme kulttuurien arvostaminen.

Valittavalta tuntiopettajalta haemme monipuolista ammattitaitoa;  innostavaa ja kannustavaa otetta niin oppilaiden kuin työyhteisön jäsenten kesken, tahtoa rakentaa yhteistyötä kahden kieliryhmän välillä sekä kykyä olla joustava. Päätöstä tehdessä huomioidaan aiempi kokemus kielten opetuksesta (ruotsi, englanti), erityisopetuksesta sekä tietotekniikan pedagogisten ratkaisujen kehittämistä koskien.

Tuntiopettajaksi valittu henkilö aloittaa toimessaan 1.8.2018. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Ennen toimeen astumista on toimitettava lääkärintodistus sekä esitettävä rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa koulutoimenjohtaja Mika Järvinen, 044-755 7603.

mika.jarvinen@pedersore.fi

Kirjalliset hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo (CV) sekä jäljennökset kelpoisuutta osoittavista todistuksista on toimitettava viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Pedersören kunta, päivähoito- ja opetusosasto, PL 1, 68911 Pännäinen tai oheiseen sähköpostiin.

Pedersören kunta 23.3.2018
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, suomenkielinen jaosto