Haemme kaavoittajaa

Pedersören kunnassa on uudelleen haettavana

KAAVOITTAJAN

virka.

Kaavoittajan päätehtävänä on kunnan kaavoitustehtävien hoitaminen sekä kaavoitusjaoston asioiden valmistelu ja kokoussihteerinä toimiminen. Kaavoittaja osallistuu myös maakauppaneuvotteluihin yhdessä kunnanjohtajan kanssa.

Hakijalta edellytetään sosiaalisia taitoja, ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä suomen kielen hyvää suullista taitoa ja tyydyttävää kirjallista taitoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sopiva tutkinto ja kokemus yhdyskuntasuunnittelusta. Palkka määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan.

Virka täytetään määräaikaisena ajalle 1.3.2015–30.6.2015. Tarkoituksena on, että virkasuhteesta tulee tämän jälkeen vakituinen. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja virasta antaa kunnanjohtaja Stefan Svenfors, puh. 050-512 0420, tai teknisen viraston vt. johtaja Yvonne Liljedahl-Lund, puh. 050-554 5725.

Hakemus ansioluetteloineen ja kielitodistuksineen toimitetaan viimeistään 30.1.2015 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Pedersören kunta, Kunnanhallitus, PL 1, 68911 Pännäinen. Merkitse kirjekuoreen ”Kaavoittaja”. Aiemmin jätetyt hakemukset huomioidaan virkaa täytettäessä.

Kunnanhallitus