Yleiskaavan laatiminen tukee Edsevön alueen kehittämistä

Pedersöre laatii uutta yleiskaavaa valtatien 8 (Edsevö–Lövö) ja kantatien 68 (Kolppi–Pietarsaari) työpaikkakäytäville.

Ajatus yleiskaavan laatimisesta on seuraus keskusteluista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa ja kunnan suunnitelmista päivittää Edsevön asemakaava.

Nykyinen asemakaava on vanhentunut, koska se mahdollistaa huomattavasti enemmän liiketiloja kuin nykyinen lainsäädäntö sallii. Mutta ennen kuin asemakaavaa tarkistetaan, on syytä tarkastella Edsevön aluetta osana laajempaa kokonaisuutta.

Yleiskaavan tavoitteena on organisoidun prosessin kautta määritellä, miten aluetta tulisi kehittää ja miten tieverkko voisi muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.