Peukaloinen on muuttamassa Kolpin päiväkotiin

tummeliten
Peukaloinen (ylhäällä) muuttaisi suunnitelmien mukaan Kolpin päiväkotiin (alhaalla vasemmalle). Esikoulu muuttaisi Flynbo-kiinteistöön (oikealle).

Kunta suunnittelee Edsevössä toimivan Peukaloinen-päiväkodin siirtämistä Kolpin päiväkotiin elokuusta 2019 lähtien. Samalla Kolpin esikoulu muuttaisi Flynbo-kiinteistöön Kolpissa.

Pedersören opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ehdottaa, että kunta järjestää varhaiskasvatuksen palvelut uudella tavalla Edsevössä ja Kolpissa ensi vuonna.

Uusien suunnitelmien mukaan Edsevössä toimivan, kaksikielisen Peukaloisen päiväkodin toiminta siirretään Kolpin päiväkotiin.

Tämän johdosta Kolpin päiväkodissa kehitetään puolestaan kaksikielisiä oppimisympäristöjä.

Jotta tämä olisi mahdollista, Kolpin esikoulu muuttaa pois Kolpin päiväkodista Flynbo-kiinteistöön syksyllä 2019. Ennen muuttoa Flynbo-kiinteistössä tehdään kevyt remontti ja kiinteistö sopeutetaan esiopetuksen tarpeisiin.

Lautakunnan ehdotukseen vaikuttaa useita asioita.

Yksi syy on se, että kiinteistö, jossa Peukaloinen tällä hetkellä toimii, on peruskorjauksen tarpeessa. Remontti on jo usean vuoden ajan ollut mukana kunnan investointiohjelmassa. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ole ryhdytty, koska on epäselvää, miten varhaiskasvatuksen tarve kehittyy alueella.

Sen sijaan Edsevön alueelle löytyy muita kehityssuunnitelmia. Kuluvana vuonna kunta on selvittänyt kaksikielisen oppimiskeskuksen kehittämisen mahdollisuutta. Oppimiskeskuksessa yhdistyisivät varhaiskasvatus, esikoulu, Edsevö skola ja Edsevön koulu saman katon alla. Oppilasmäärän vähenemisen ja muiden, kiireellisempien projektien johdosta oppimiskeskus ei todennäköisesti toteudu lähivuosina.
Nämä kaksi taustatekijää vaikuttavat päätökseen, jonka mukaan Peukaloisen toiminta siirretään Kolppiin.

Peukaloisella on tällä hetkellä kaksikielinen sisarusryhmä 1–5-vuotiaille lapsille.

Päiväkotiin on ilmoitettu 16 lasta, mutta osa-aikajärjestelyjen vuoksi läsnä olevien lasten määrä vaihtelee päivittäin.

Kolpin päiväkodissa/esikoulussa toimii kolme osastoa: 1–2-vuotiaiden osasto, 3–5-vuotiaiden osasto ja esikoulu.

3-5-vuotiaiden osasto on täynnä. Esikoulun siirto Flynbo-kiinteistöön antaa tilaa yhdelle ryhmälle, johon mahtuu kaksikymmentäneljä 3–5-vuotiasta lasta. Kotipalvelu, joka tällä hetkellä on Flynbo-kiinteistön vuokralainen, muuttaa pois huhtikuun lopussa 2019.

Peukaloinen-päiväkodin kaksinkieliselle henkilökunnalle tarjotaan ensisijaisesti työpaikkoja Kolpin päiväkodissa, mutta myös Hoppetossa-päiväkoti Sandsundissa on vaihtoehto.

Kunta on kertonut suunnitelmista vanhemmille, joita asia koskee.

Lopullinen päätös uudelleenjärjestelystä tehdään vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Teksti & kuva: Malin Henricson