Etsimme kaavoittajaa

Pedersören kunnassa on haettavana

KAAVOITTAJAN

virka.

Kaavoittajan päätehtävänä on kunnan kaavoitustehtävien hoitaminen sekä kaavoitusjaoston asioiden valmistelu ja kokoussihteerinä toimiminen. Kaavoittaja hoitaa myös maakauppaneuvottelut yhdessä kunnanjohtajan kanssa.

Hakijalta edellytetään sosiaalisia taitoja, ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä suomen kielen hyvää suullista taitoa ja tyydyttävää kirjallista taitoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sopiva tutkinto ja kokemus yhdyskuntasuunnittelusta. Palkka määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan.

Virka täytetään määräaikaisena ajalle 1.1.2015–30.6.2015, jatkomahdollisuudella. Työ alkaa 1.1.2015 tai sopimuksen mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja virasta antaa kunnanjohtaja Stefan Svenfors, puh. 050-512 0420, tai kaavoittaja Yvonne Liljedahl-Lund, puh. 050-554 5725.

Hakemus ansioluetteloineen ja kielitodistuksineen toimitetaan viimeistään 5.12.2014 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Pedersören kunta, Kunnanhallitus, PL 1, 68911 Pännäinen. Merkitse kirjekuoreen ”Kaavoittaja”.

Kunnanhallitus