Etsimme erikoiskirjastonhoitajaa

Pedersören kunnankirjasto etsii erikoiskirjastonhoitajaa, työaika 50 %.

Toimi on uusi ja työ alkaa 1.8.2018. Syksyllä on mahdollista lisätä työaikaa vielä 50 prosenttia hankerahoituksen avulla.

Kirjasto työskentelee usein erilaisten hankkeiden parissa, joiden kautta on mahdollista saada lisää työaikaa. Lisäksi kunnassa suunnitellaan kirjaston uudelleenorganisointia, mikä voi myös antaa mahdollisuuksia työajan lisäämiseen.

Erikoiskirjastonhoitajalla on vastuu kirjaston yhteistyöstä päiväkotien, esikoulujen ja koulujen kanssa, erityisesti lasten, mutta myös aikuisten, lukemista edistävästä toiminnasta, kirjastonkäytön opastuksesta sekä muista mediakasvatukseen liittyvistä tehtävistä. Työhön sisältyy myös asiakaspalvelua sekä osallistumista kirjaston lasten ja nuorten kokoelmien hoitoon. Kirjastonhoitaja osallistuu Kirjastopolun toteuttamiseen sekä lasten ja nuorten kirjastopalvelujen kehittämiseen. Kunnan enemmistökieli on ruotsi, mutta erikoiskirjastonhoitajan tulee toimia yhteistyössä myös suomenkielisen päiväkodin ja suomenkielisen esikoulun ja koulun kanssa.

Pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Kasvatustieteen opinnot ja/tai kokemus opetus- tai ohjaustehtävistä luetaan ansioksi. Kielitaitovaatimukset ovat kunnan kielisäännön mukaan ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä suullinen taito ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Edellytämme aktiivista kiinnostusta lasten ja nuorten kirjallisuuteen ja digitaalisten viestintäkanavien osaamista. Hakijan tulee olla ulospäin suuntautunut ja aloitteikas ja tottunut työskentelemään itsenäisesti.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on 4 kk. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen kuin toimi otetaan vastaan.

Pedersören kunnankirjasto kuuluu yhdentoista kirjaston Fredrika-kirjastoverkkoon. Voit tutustua toimintaamme verkkosivuillamme.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen Pedersören kunta, kulttuuripäällikkö Ulrika Stenmark, Pedersören kunnankirjasto, Vaasantie 1, 68910 PÄNNÄINEN, viimeistään 21.5.2018 klo 20.00. Lisätietoja antaa kirjastonjohtaja Solveig Lund, puh. (06) 785 0277.