Etsimme apulaisrakennustarkastajan sijaista

Pedersören kunta etsii apulaisrakennustarkastajan sijaista. Sijaisuus alkaa mahdollisuuksien mukaan huhtikuun alusta 2017 ja jatkuu 31.3.2018 saakka, jatkomahdollisuudella. Työpaikan sijainti on Pedersören kunnantalo, Skrufvilankatu 2, Pännäinen.

Apulaisrakennustarkastajan tehtäviin kuuluu rakennuslautakunnan määräämien virkatehtävien hoitaminen, mm. lupien käsittely, viranomaiskatselmukset, rakentamisen ohjaus, asiakasneuvonta sekä rakentamisen valvonta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 ja 108 §:n mukainen tutkinto. Yleisten kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme, että apulaisrakennustarkastajan sijaisella on riittävästi tietoa rakennuslainsäädännöstä ja rakennussuunnittelusta sekä rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä ja että hänellä on hyvät tietotekniikan taidot, hyvät ihmissuhdetaidot ja kyky työskennellä itsenäisesti ja tiimissä.

Edellytämme, että käytät virantoimituksessa omaa autoa.

Kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä suullinen taito ja tyydyttävä kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan.

Sijaisuuteen valitun tulee osoittaa hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen vaalin vahvistamista. Koeaika on kaksi kuukautta.

Lisätietoja sijaisuudesta antavat teknisen viraston johtaja Yvonne Liljedahl-Lund, puh. 050-554 5725, ja rakennustarkastaja Carina Ahlvik-Fors, puh. 050-531 5711.

Hakemus ansioluetteloineen toimitetaan niin että se on perillä viimeistään 10.3.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Pedersören kunta, teknisen viraston johtaja, PL 1, 68911 Pännäinen, tai sähköpostitse osoitteeseen yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi. Merkitse kirjekuoreen "Apulaisrakennustarkastajan sijainen"