Etsimme kiinteistöpäällikköä

Pedersören kunnassa on haettavana

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRKA

Kiinteistöpäälliköllä on kokonaisvastuu kunnan omista kiinteistöistä ja siihen liittyen taloudesta, kunnossapidosta, tulosseurannasta ja toiminnan kehittämisestä. Kiinteistöpäällikö hoitaa myös työsuunnittelu- ja esimiestehtäviä ja toimii kunnan investointihankkeiden vastuuhenkilönä.

Teknisellä virastolla on vastuu kunnan kiinteistöistä ja tarkoituksenmukaisten tilojen järjestämisestä kunnan eri toiminnoille.

Hakijalta edellytetään rakennusalan ammattikorkeakoulututkintoa tai muuta sopivaa tutkintoa ja kokemusta rakennusalan johtavista työtehtävistä. Hakijalla tulee olla suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Kiinteistöpäälliköllä tulee olla johtajaominaisuudet ja kykyä innostuttaa henkilöstöä. Yhteistyö kunnan henkilöstön, urakoitsijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa edellyttää ulospäin suuntautunutta suhtautumistapaa ja kykyä avoimeen keskusteluun.

Virka on vakituinen ja toivomuksena on, että valittu voi aloittaa viimeistään 1. kesäkuuta 2016. Palkkaus määräytyy teknisen sektorin sopimuksen mukaan ja viran täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus ansioluetteloineen ja kielitodistuksineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen pedersore.kommun@pedersore.fi tai postitse osoitteeseen Pedersören kunta, PL 1, 68911 Pännäinen, viimeistään tiistaina 15. maaliskuuta 2016 klo 16.00 mennessä. Hakemukseen merkintä ”Kiinteistöpäällikkö”.

Lisätietoja antaa teknisen viraston johtaja Yvonne Liljedahl-Lund, puh. (06) 785 0320 tai 050-554 5725.

Pedersören kunnassa 26.2.2016
Tekninen lautakunta