Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion talouskehyksen

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talouskehyksen ja talousarvio-ohjeen syksyn ensimmäisessä kokouksessa maanantaina. Ensi vuoden arvioitu alijäämä on runsaat 230 000 euroa.


Verorahoitus yhteensä on laskettu 62,4 miljoonaksi euroksi, mikä on 0,5 miljoonaa enemmän kuin vuoden 2019 taloussuunnitelmassa.

Menot ovat yhteensä 85,6 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan nousevan 17 prosenttia korkeammiksi kuin kuluvan vuoden talousarviossa, kun taas sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten ennustetaan jäävän tämän vuoden tasolle.

Verotulot on laskettu muuttumattomien veroprosenttien pohjalta.

Kuluvana vuonna kunnan tulos saattaa jäädä 1,5–2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, koska verotulojen arvioidaan supistuvan samalla kun erikoissairaanhoidon kulut nousevat merkittävästi.

Lautakunnat antavat ehdotuksensa ensi vuoden talousarvioon 28. syyskuun mennessä.

Kunnan takaus
Kunnanvaltuusto myönsi Bostads Ab Tegelbruksvägen-asuntoyhtiölle kunnan takauksen 220 000 euron lainalle. Laina-aika on 14 vuotta.

Lainaa on tarkoitus käyttää julkisivuremonttiin, autokatosten rakentamiseen ja maanrakennustöihin. Huoneistot varustetaan lisäksi ilmalämpöpumpuilla.

Pedersören kunta omistaa 82 prosenttia yhtiön osakkeista.

Maa-alueiden vaihto
Pedersören kunta tekee vaihtokaupan Hans-Erik Stenin kanssa.

Vaihdossa Pedersören kunta saa noin 8,6 ha suuruisen peltoalueen Sursikin ympäristössä Pännäisissä, ja vaihdossa kunta luovuttaa Stenille noin 40,6 hehtaarin suuruisen metsäalueen tilaa Dragnäsissä, Ähtävällä. Puusto sisältyy kauppaan. Lisäksi kunta maksaa välirahaa 21 950 euroa.

Essma laajenee
Yritys Essma Ala-Ähtävällä suunnittelee toimintansa laajentamista ja monipuolistamista. Pedersören kunta myy 2,4 hehtaaria tilaa yrityksen nykyisen tontin vieressä hintaan 20 000 euroa. Alueen puusto sisältyy kauppaan.

Kaavat muuttuivat
Kunnanvaltuusto hyväksyi myös Kolpin osayleiskaavan muutoksen sekä Sandsundin asemakaavan muutoksen.