Asumisneuvojatoiminta

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää vuonna 2016 valtion asuntorahaston varoista avustuksia asumisneuvojatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 prosenttia kustannuksista.

Avustuksia voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvojatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Avustushakemukset liitteinen on toimitettava viimeistään 14.1.2016 klo 16.15 mennessä osoitteeseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, PL 30, 15141 Lahtis.

Lisätietoja ja hakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta www.ara.fi.

Tekninen lautakunta