Miinustulos on odotettavissa

Hoitokustannukset kasvavat huomattavasti laskettua enemmän tänä vuonna, kun taas verotulot jäävät 0,9 miljoonaa arvioitua pienemmiksi. Nämä kaksi asiaa sisältyvät kuluvan vuoden lisätalousarvioon, jonka kunnanvaltuusto käsittelee maanantain kokouksessa.

Erikoissairaanhoidon määräraha kasvaa 0,6 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat 0,4 miljoonaa euroa.

Lisää varoja tarvitaan myös mm. koulujen oppilashuoltoon, erityisopetukseen ja yläkoulun tuntimäärän lisäämiseen.

Tietyt sektorit eivät saavuta odotettua tulotasoa. Varhaiskasvatuksen tulot vähenevät 200 000 euroa, kun taas ruokapalvelujen tulot vähenevät, koska Pederheimin keittiö suljettiin muutamaksi kuukaudeksi remontin vuoksi.

Vuoden 2018 arvioitu tulos jää 1,5 miljoonaa euroa miinuksen puolelle.