Ajankohtaisia kaava-asioita

Seuraavat kaavoitushankkeet on käynnistetty. Kaavaluonnokset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä kunnantalossa Pännäisissä 19.12.2014–19.1.2015.

Kaava-asioista saa jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä kaavoittajalle Yvonne Liljedahl-Lundille viim. 19.1.2015.

Seuraava kaavaehdotus on nähtävillä kunnantalossa Pännäisissä 19.12.2014–23.1.2015.

Kaavaehdotuksesta saa jättää kirjallisia muistutuksia viim. 23.1.2015 kaavoitusjaostolle, os. Skrufvilankatu 2, 68910 Pännäinen.

Kunnanvaltuusto on 10.11.2014 hyväksynyt Forsbyn uuden asuntoalueen asemakaavan. Kaava tulee voimaan 19.12.2015.

Kunnantalo on suljettu 29.12.2014–2.1.2015, siksi nähtävilläoloaika on normaalia pidempi. Kaava-asioita koskeva aineisto on nähtävillä myös kunnan verkkosivustolla. Lisätietoja: kaavoittaja Yvonne Liljedahl-Lund, puh. 785 0324 tai 050-554 5725.

Pedersöressä 18. joulukuuta 2014

Kaavoitusjaosto