Vammaisneuvosto

Kunnan vammaisneuvosto katsoo asioita toimintaesteisten näkökulmasta. Neuvosto nostaa esille haasteet ja ongelmat, joihin jäsenet itse tai muut samassa tilanteessa olevat törmäävät yhteiskunnassa tai kunnan toiminnassa. Neuvosto antaa esimerkiksi mielipiteensä kunnan rakennushankkeiden esteettömyydestä.

Neuvoston jäsenet edustavat yhdistyksiä, joiden jäsenillä on erilaisia toimintaesteitä. Sosaali- ja terveyslautakunnalla, kunnanhallituksella ja Pedersören rakennusvalvontatoimistolla on myös omat edustajansa.

Neuvoston rooli on neuvoa antava ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysvirasto pyytää usein neuvoston lausuntoa asioista.

Vammaisneuvosto 1.6.2017–31.5.2021:

Camilla Roslund-Nordling (puheenjohtaja), Ann-Britt Mattbäck (varapuheenjohtaja), Helena Berger, Karl-Erik Häggblom, Helmer King, Seppo Soininen, Johnny Nylund (apulaisrakennustarkastaja), Ann-Kristin Snellman.

Sihteeri ja yhteyshenkilö: hallinto-osaston kanslisti Maria Tokou, puhelin (06) 7850 104, sähköposti maria.tokou@pedersore.fi.