Purmon tuulivoimapuisto

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa nimeltään Purmon tuulivoimapuisto Pedersören kunnan lounaisosiin, Uudenkaarlepyyn kunnanrajan tuntumaan. Hankealueen pinta-ala on noin 5 100 hehtaaria.

Kaavoituksen yhteydessä selvitetään mahdollisuutta rakentaa 43 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja ominaisteho vähintään 10 MW tuulivoimalaa kohden. Tuulivoimapuistoon kuuluu tuulivoimaloiden lisäksi myös sisäinen tieverkosto, maakaapelit sekä sähköasema. Puiston ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan alustavasti voimajohdolla Uudessakaarlepyyssä sijaitsevalle Jussilan sähköasemalle.

Kartta (PDF, 5,6 MB)

Kartasta näkyy Purmossa sijaitseva hankealue.

Purmon tuulivoimapuiston suunnittelualue näkyy kartalla.