Att färdas är att undra och fråga - ett seminarium om författaren Viola Renvall

Kl. 15 i Kiisk byahem

Samtal och diskussion kring Viola Renvalls författarskap med Stina Ekblad, Thomas Lundin, Ulla Sjölind och Ralf Andtbacka.
De medverkande presenterar Violas författarskap och ger sina personliga synpunkter på hennes arbete.

Kaffeservering

Efter kaffet ges publiken möjlighet att ställa frågor till de medverkande eller om man önskar delge personliga minnen av författaren.

Inget inträde

kl. 19.30 "Viola Renvall i ord och ton"  i Esse Kyrka

Thomas Lundin sjunger sina tonsättningar av Violas texter tillsammans med Richard Mitts (piano, stämsång) och Emma Strömbäck (cello, stämsång)

Stina Ekblad tolkar Viola Renvalls texter i ett urval

Duett av Benita Finne och Ann-Christine Storrank

Andakt

Programblad säljs vid dörren 10€ (icke obligatoriskt)

Varmt välkommen!

Viola Renvall

Arrangör: Kultur- och idrottsnämnden tillsammans med Kiisk byahemsförening och Esse församling

Författarseminariet förverkligas med stöd av Svenska Kulturfonden