Utställning i Fornstugan i Esse

Fornstugan i Esse. Öppet söndagar kl.13-16 under juni, juli och augusti. Utställning med Uno Englunds miniatyr av Jåfs gårdsgrupp i Ytteresse.