Projekt Liv föreläser i Bennäs skola

Torsdag 19 April kl.18.30.ordnas föreläsning i Bennäs skola med Ida Kronholm från Projekt Liv
Arr.Bennäs-Lövö Marthaf.