Musikunderhållning "Med dragspelet i högsätet"

kl.13-16 vid Fornstugan i Esse. Fritt att delta för spelmän och andra intresserade