Minidisco

Minidisco vid Purmogården kl. 19-22 för åk 3-6.

Välkomna!

Arr. Purmo uf.