MI-föreläsning: Varg i Österbotten - hot eller hysteri?

Varg i Österbotten - hot eller hysteri?

Mattias Kankcos
månd. 11.2 kl. 18.30-21.00, Sursik skola, auditoriet
Avgift: 15 €. Förhandsanmälan till mi.pedersore.fi 
eller på tel. 06-7850 275 senast en vecka innan föreläsningen.

Vargstammen har under de senaste åren fördubblats i Österbotten och vi har nu för första gången på 150 år bofasta vargflockar i svenska Österbotten. Vad kommer att hända nu? Är vargen ett hot mot landsbygden eller är allt bara hysteri? På denna föreläsning får du ta del av den nyaste informationen om vargen och vargsituationen i nejden. Mattias Kanckos är biolog, naturföretagare, jägare samt verksamhetsledare och rovdjurskontaktperson i Pedersörenejdens jaktvårdsförening. Han har följt med vargens framfart på nära håll och kan visa en hel del intressanta bilder och uppgifter om vargarna i nejden. Servering ingår i kursavgiften.