MI-föreläsning: Hjälp! Hur tala med barn om sexualitet och gränser?

Sursik skola, auditoriet tors 11.10 kl. 18.30-21.00

Avgift: 15 € (servering ingår)
Anmälan till Pedersöre MI, tel. 06-7850 275 eller mi.pedersore.fi via denna länk senast en vecka innan föreläsningen.

Hur ska man tala om kropp, gränser och sexualitet med barn på ett bra sätt?
När ska man göra det och vad ska man säga?
Att ta upp sexualitet, trygghetsfostran och barns integritet kan kännas svårt, men går att göra med enkla medel.
Vi går igenom vad barn funderar på och hur man kan stöda och ta upp ämnet på ett lätt och positivt sätt.
Man får gärna ställa frågor och ta upp teman som känns aktuella eller utmanande för en själv!

Suss Åhman är socialpsykolog och sexualterapeut och jobbar som sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan.
Hon har lång erfarenhet av sexualundervisning och av att stöda barns och ungas sexuella hälsa.