Marthornas sommarfest

Marthornas Sommarfest i Essegården torsdagen 23.8.kl. 19.00. Festtalare Gun Khattab. Bill Ravall deltar och leder allsången. Övrigt program annonseras senare. Arrangör: Jakobstads marthadistrikt.