Loppisrace

Välkommen till vår underbara by den 20 maj. Loppisrace i Kållby by, vill du delta så kan du anmäla dig till Marlene Backlund eller Emmelie Knutar. Sista dagen för anmälan är den 10 maj, eftersom det praktiska med kartorna ska hinna med.

Deltagande är avgiftsfritt

Arr. Marlene Backlund