Loppis i Nybränn

Loppis vid Gård Ingeborg i Purmo lördagen den 29.6 kl 10-16. Ladugårdscafeet är öppet. Boka plats (10€) på tfn 050-3491106.