Livestreamad MI-föreläsning: Armfeldts karoliner 300 år

Anders Hansson

to 31.1 kl. 19.00 - 20.30, Kulturhuset AX
Ingen deltagaravgift. 
Förhandsanmälan till mi.pedersore.fi eller tel. 06-7850 275 senast en vecka innan föreläsningen.

Livestreamad föreläsning från Jamtli museum i Östersund om arméns dödsmarsch över de jämtländska fjällen för exakt 300 år sedan.
Föreläsningen ordnas i samarbete med KulturÖsterbotten och Jamtlis projekt ”Fokus fred – 300 års markeringen av karolinernas fälttåg”.

Anders Hansson, som är är 1:e antikvarie och chefsarkeolog vid Jamtli, länsmuseum i Jämtland, berättar om fälttåget och dess konsekvenser.
Ett av hans specialområden är det Armfeldtska fälttåget 1718. Han har även publicerat ett flertal artiklar och böcker i ämnet.

Den 28 juni 1709 möttes den svenska och ryska armén vid Poltava. Den ryske tsaren Peter gick segrande från slagfältet och det skulle dröja till december 1715, innan den svenske kungen, Karl XII, åter var på svensk mark. Det utrikespolitiska läget såg då allt annat än bra ut för Sverige. Redan 1710 hade de baltiska provinserna och Viborg fallit i ryssarnas händer. Tre år senare hade Ryssland gått in i Finland, där då endast omkring 10 000 man funnits kvar av försvarande trupp. Överbefälhavaren i Finland, generallöjtnant Carl Gustav Armfeldt, hade under stora svårigheter lyckats att i februari 1714 samla de väpnade styrkorna till ett avgörande slag vid Storkyro i Österbotten. Den finska armén hade därvid lidit ett svårt nederlag och vid slutet av året hade hela Finland varit erövrat. Generalen och resterna av den finska armén hade då överförts till det svenska fastlandet, där de fyra år senare för alltid skulle skriva in sig i den jämtländska historien.
Armfeldts uppdrag var då att inta Trondheim men i och med Karl XII:s död avbröts anfallet. Under reträtten tillbaka till Sverige frös 3 000 soldater ihjäl på fjället i storm. I år är det 300 år sedan Armfeldts armé gick under.