Informations- och diskussionstillfälle: droger och ungas psykiska hälsa/ohälsa

Plats: Purmogården
Tidpunkt: Torsdag 23.3.17 kl 19-21

Föreläsare: Kaj Nyman från Polisen och Ann-Charlotte Rastas från Psykosociala förbundet r.f.

Kaj har följande tema: Barn och Ungdomars droganvändning i nejden. Problematiken kring ämnet. Information och diskussion.

Ann-Charlotte har följande tema: Ungas psykiska hälsa/ohälsa. Illamående som relateras till droger? Hur ska jag prata med mitt barn kring dessa frågor?

Välkommen!

Denna föreläsning är ett samarbete mellan Purmo Folkhälsan r.f. Purmo Ungdomsförening r.f. och Lillby Ungdomsförening r.f