Bokrelease i Lepplax

Lepplax byaforskare ordnar fest och presenterar sin nya bok. Kaffeservering, program och bokförsäljning i Lepplax samlingshus kl. 14-

Medarrangörer är Lepplax byaförening och Lepplax Marthaförening.