Audelina Karin Ahumada

Är du nyfiken på hur du bättre kan förstå dig på och ta ansvar för dig själv- och uppleva hur din egen utveckling återspeglar sig på ditt parförhållande? Med ökad självkännedom och konstruktiv kommunikation kan vi påverka kvaliteten i våra relationer. Vi kan lära oss att vända utmaningar med vår partner till en möjlighet för djupare förståelse, och därmed skapa utrymme för större tillit och mer glädje i vr hemensamma vardag.

Audelina är pol.mag och socionom bosatt i Ekenäs. Hon har sedan 2010 dragit grupper med fokus på självkännedom och inre utveckling samt deltagit i ett antal utbildningar och kurser som givit henne verktyg att stöda mänskor då de står inför dessa processer.