Pedersöre Vatten Ab

Har kommunen som majoritetsägare och handhar vattenförsörjningen för uppemot 70% av Pedersöres hushåll.

PEDERSÖRE VATTEN HAR ÖVERTAGIT KOMMUNENS AVLOPPSVATTENSKÖTSELN
FR.O.M. 1.1.2016

Hemsida: www.pedersorevatten.fi

 


 

Avlopp

Kommunens avloppsnät finns i huvudsak inom detaljplanerade områden i:

Sandsund, Bennäs, Edsevö, Kållby, Ytteresse, Esse och Purmo.

Dessutom utanför detaljplanerade områden i:

Sundby, Degernäsvägen
Staraby-Skutnabba
Forsby, Nissvägen
Lillby, Edebovägen
Ytteresse, Slätkulla, Kanckos-Östfolk, Fors-Gers
Kållby östra, Kittel
Åvist

På övriga områden (oplanerade- eller generalplanerade områden) måste fastighetsägarna tillsvidare lösa avloppsfrågan på egen hand.

 


 

Esse Vatten Ab

Handhar vattenförsörjningen för ca 25% av Pedersöres hushåll.

 

Kontaktuppgifter:

Ordförande, tel: 050-0862 134

Arbetsledare, tel: 050-5524 187

 


 

Därtill finns tre små vattendistributörer i Lillby:

Villbacka Vattenandelslag
Slip-Storkamp Vattenandelslag
Lassfolk Vatten