vagarbete

Gator

Kommunen sköter sommar- och vinterunderhållet av gator och gång/cykelvägar på kommunens detaljplaneområden.

 

Enskilda vägar

Kommunen sköter sommar- och vinterunderhållet av enskilda vägar som ingått skötselavtal med kommunen.
- ett väglag ska vara grundat för vägen.
- underhållet sträcker sig till den sista fasta bosättningen efter vägen.
- väglaget ansvarar för uppsättande av plogningsmarkeringar.
- väglaget ansvarar för att dikesrenarna slåttas.

 

Vägmästare Stefan Hellund

tel. 06-7850 323, 050-5625 707
stefan.hellund@pedersore.fi