vagarbete

GATOR

Kommunen sköter sommar-och vinterunderhållet av gator samt gång- och cykelvägar  på kommunens detaljplaneområden.

ENSKILDA VÄGAR

Kommunen sköter om sommar- och vinterunderhållet av enskilda vägar som ingått skötselavtal med kommunen.
- ett väglag skall vara grundat för vägen.
- underhållet sträcker sig till den sista fasta bosättningen utefter vägen.
- väglaget ansvarar för uppsättande av plogningsmarkeringar.
- väglaget ansvarar för att dikesrenarna slåttas.

 

Vägmästare Stefan Hellund

tel. 06-7850 323, 050-5625 707
stefan.hellund@pedersore.fi