DuVi 131204 0019 VAGAR

Vägarna i Pedersöre

 


TRAFIKVERKETS VÄGAR, karta >>

Riksvägar                - Europaväg 8
Stamvägar               - väg nummer 68
Regionvägar            - väg nummer 741, 747 och 749
Förbindelsevägar    
Lättrafikleder           

Närings- trafik- och miljöcentralens hemsida >>

Trafikens kundservice
Tel. 0295 020 601
(mån - fre kl. 9-16.00)

Vägtrafikantlinjen
Tel. 0200 2100 (meddelanden om brådskande problem på vägar, öppen 24 h)
 


DETALJPLANVÄGAR   - förvaltas och sköts av kommunen

ENSKILDA VÄGAR       - förvaltas av väglag men sköts av kommunen, karta >>

Skogsbilvägar               - förvaltas och sköts av skogsägare som har del i vägen
Gamla samfällda
vägar                              - förvaltas och sköts av markägare som har del i vägen
Servitutvägar                 - ger markägare rätt att ha väg över annans markägor
Privata vägar                 - ej för allmänt bruk