DuVi 131204 0019 VAGAR

Vägarna i Pedersöre

kan indelas i följande kategorier:


 

TRAFIKVERKETS VÄGAR

Riksvägar                - Europaväg 8
Stamvägar               - väg nummer 68
Regionvägar            - väg nummer 741, 747 och 749
Förbindelsevägar     - karta från trafikverket
Lättrafikleder            - vid de mest trafikerade vägarna

Närings- trafik- och miljöcentralen

Vägtrafikantlinjen tel. 0200 2100 (lna/mta)
Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken, öppen 24h.

Trafikens kundservice
tel. 029 5020 601 kundservice (mån-fre, kl. 9 - 16) rådgivning och respons
trafikens.kundservice@ely-centralen.fi

 


 

Enskilda vägar        - förvaltas av väglag, men underhålls av kommunen,  karta>>
Detaljplanevägar     - förvaltas och sköts av kommunen,  detaljplanevägarna>>
Skogsbilvägar         - förvaltas och sköts av skogsägarna som har del i vägen
Gamla samfällda
vägar                        - förvaltas och sköts av markägarna som har del i vägen
Servitutvägar           - ger markägare rätt att ha väg över annans markägor
Privata vägar           - ej för allmänt bruk