Planläggningssektionen

Planläggningssektionens ärenden rör i huvudsak direkta markplaneringsfrågor, såsom uppgöranden eller ändringar av detaljplaner och generalplaner. Andra ärenden som kan vara aktuella är t.ex. utlåtanden beträffande trafiksäkerhet, markinköp och byggnadsärenden. Sektionen håller möte ca. en gång per månad och består av följande medlemmar:

Greger Forsblom, ordförande, tfn. 0500-368 852
Stefan Svenfors, kommundirektör, föredragande, tfn. 050-512 0420
Anna-Karin Pensar, planläggare, sekreterare, tfn. 044-755 7619
Leif Käldman, tfn. 0500-667 837
Ralf Lindfors, tfn. 050-518 2866
Yvonne Borgmästars, tfn. 0400-290083
Senja Viklund, tfn. 050-3050 107

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015