Ändring av Lövö delgeneralplan (förslag)

Ändringen berör fastigheten Täppo 43:0

 

Karta >>

Beskrivning >>

Program för deltagande och bedömning >>