Ändring av Lepplax delgeneralplan, Vidjeskog 6:11 och 6:32 (förslag)

Karta >>

Beskrivning >>

Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning (PDB) >>