Utvidgning av detaljplan för Kållby industriområde

Karta >>

Beskrivning >>

BILAGA 1: Program för deltagande och bedömning (PDB) >>

BILAGA 2: Naturinventering

BILAGA 3: Trafikutredning

BILAGA 4: Bemötanden till respons i utkastskedet