Pågående planärenden

Planläggarens kontaktuppgifter:

Anna-Karin Pensar, anna-karin.pensar@pedersore.fi
tel. 06 7850 324 eller 044 755 7619

 

Ge respons om pågående planärenden >>

Frågeformulär: Kulturmiljöer i Ytteresse >>

 

Följande planer är framlagda till påseende 26.9-10.10.2019:

Ändring av Sandsund detaljplan, Storsandsundsvägen (utkast) >>

 

Följande planer är framlagda till påseende 26.9-28.10.2019:

Ändring av Edsevö detaljplan, Edsevö trafikområde (förslag) >>

Ändring av Lövö delgeneralplan, Fransén 599-409-3-33 och Haavistonmäki 599-409-2-41 (förslag) >>