Aktuella planer:

Följande planer är framlagda till påseende 15.3-14.4.2017: 

Kungörelse >>

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13 (förslag)

Ändring av Kållby detaljplan, kvarter 210-211 och 221-229 (utkast)

Ändring av Sandsund detaljplan, lätt-trafikled vid Sandåkers (utkast)

 

Följande planer är framlagda till påseende 22.2-23.3.2017:

Kungörelse >>

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan (förslag)

Ändring av Kyrkoby detaljplan, kvarteren 47 och 50 (förslag)