Aktuella planer

Planläggarens kontaktuppgifter:

Anna-Karin Pensar, anna-karin.pensar@pedersore.fi
tel. 06 7850 324 eller 044 755 7619

 

Ge respons om aktuella planer >>

Frågeformulär: Kulturmiljöer i Ytteresse >>

 

Följande plan är framlagd till påseende 30.4-30.5.2018:

Ändring av Sandsund detaljplan, kv. 28 och 43 (förslag) >>

 

Följande plan är framlagd till påseende 19.3-17.4.2018:

Ändring av Edsevö detaljplan, Edsevö trafikområde (förslag) >>

 

Andra aktuella planer:

Utvidgning av Kållby industriområde (utkast) >>

Ändring av Lövö delgeneralplan (förslag) >>

Ändring av Kållby delgeneralplan, Granlund 9:112 (utkast) >>