Planläggningsöversikt

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunerna sammanställa en översikt som beskriver planläggningsärenden och frågor i anslutning till dessa i kommunen. I planläggningsöversikten, som uppgörs årligen, presenteras aktuella planeringsfrågor i kommunen på olika nivåer. I denna redogörs kortfattat för vad som händer på regional nivå, generalplanenivå och detaljplanenivå.

Planläggningsöversikt 2014 (PDF 1,1 MB)

Planläggningsöversikt 2015 (PDF 2,1 MB)

Planläggningsöversikt 2016 (PDF 1,3 MB)

Planläggningsöversikt 2017 (PDF 774 kB)

Planläggningsöversikt 2018 (PDF 825 kB)

Planläggningsöversikt 2019 (PDF 399 kB)