Ändring av Lepplax delgeneralplan,

fastigheterna 599-408-12-122 och 599-408-12-149 (förslag)

Karta, förslag (PDF 176 kB)

Beskrivning (PDF 1 338 kB)

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 1 175 kB)