Ändring av Lepplax delgeneralplan,

fastigheterna 599-408-12-122 och 599-408-12-149 (utkast)

Karta, utkast (PDF 173 kB)

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 1 182 kB)