Ändring av strandgeneralplan för Esse å (förslag)

fastigheten 599-415-72-2

Kartdel 1 (140 kB)

Kartdel 2 (105 kB)

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 1 690 kB)

Beskrivning (1 100 kB)

 

Ändring av Esse detaljplan, kvarter 5 (utkast)

Karta (320 kB)

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 1 103 kB)

 

Ändring av Esse detaljplan, kvarter 40 (utkast)

Karta (365 kB)

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 1 132 kB)