Miljövårdsmyndigheten

Miljö- och byggnadsnämnden 1.6.2017 - 31.5.2021

Medlemmar i miljö- och byggnadsnämnden

 

Tillsynsplan

I enlighet med miljöskyddslagen ska den kommunala miljövårdsmyndigheten bereda en tillsynsplan för den regelbundna tillsynen inom sitt område. Syftet med denna tillsynsplan inom miljövården är att förhindra miljöföroreningar och se till att begränsa och reparera eventuella följder av föroreningar.  

I planen presenteras uppgifter om Pedersöre kommuns förhållanden gällande verksamheter som kan medföra risk för förorening samt tillsynsklasser och kontrollfrekvens för de olika tillsynsklasserna. Planen presenterar även vilka resurser som finns tillgängliga för tillsynen i kommunen och organisering av tillsynen.

Tillsynsplanen har godkänts av miljö- och byggnadsnämnden 10.10.2017 och gäller för perioden 2018-2022.

Tillsynsplan för miljövårdsmyndigheten i Pedersöre kommun (PDF 867 kB)