Skyddsområden

 

Karta över grundvattenområden, Finlands Miljöcentral >

Föreläsningsmaterial (Janne Toivonen) från infotillfälle angående klassificering av grundvatten 6.3.218 ladda ner >

 

Grundvattenområden

Grundvatten är vatten som finns i marken och bergrunden och som bildas av att regnvatten filtreras genom jordlagren. Grundvattenområdets gräns hänvisar till det område som påverkar grunsdvattenförekomstens vattenkvalitet och bildning.

I Pedersöre finns 8 st. grundvattenområden av klass I (viktigt för vattenanskaffningen) och 3 st. av klass II (lämpligt för vattenanskaffning):

 • Hedet
 • Härmäläbacken
 • Korpunbacken
 • Kvärnåbacken
 • Myllykangas
 • Norråbacken
 • Sandnäset
 • Sandåsen
 • Storkamp
 • Åvist
 • Östermossbacken

På grundvattenområdena finns vissa verksamhetsbegränsningar.

 

Natura- områden

Natura 2000-nätverket baserar sig på EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv. Avsikten med nätverket är att slå vakt om naturens mångfald inom hela EU. På Natura-områden finns behov av att begränsa den normala markanvändningen och de skyddas därför genom naturvårdslagen.

I Pedersöre finns 6 st. Natura-områden:

 1. Sandsundfjärden (fågelsjö)
 2. Esse å (flodpärlsmusslan)
 3. Passmossen (värdefull myr)
 4. Angjärvmossen (värdefull myr)
 5. Djuplottbacken (gammal skog)
 6. Kalisjön (fågelsjö)