Skyddsområden

Karttjänst över grundvattenområden på Finlands miljöcentrals webbplats (endast på finska)

Föreläsningsmaterial (Janne Toivonen) från infotillfälle 6.3.2018 angående klassificering av grundvattenområden. Ny klassificering av grundvattenområden (PDF 707 kB)

Grundvattenområden

Grundvatten är vatten som finns i marken och bergrunden och som bildas av att regnvatten filtreras genom jordlagren. Grundvattenområdets gräns hänvisar till det område som påverkar grundvattenförekomstens vattenkvalitet och bildning.

I Pedersöre finns 8 grundvattenområden av klass I (viktigt för vattenanskaffningen) och 3 av klass II (lämpligt för vattenanskaffning):

 • Hedet
 • Härmäläbacken
 • Korpunbacken
 • Kvärnåbacken
 • Myllykangas
 • Norråbacken
 • Sandnäset
 • Sandåsen
 • Storkamp
 • Åvist
 • Östermossbacken

På grundvattenområdena finns vissa verksamhetsbegränsningar.

 

Natura-områden

Natura 2000-nätverket baserar sig på EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv. Avsikten med nätverket är att slå vakt om naturens mångfald inom hela EU. På Natura-områden finns behov av att begränsa den normala markanvändningen och de skyddas därför genom naturvårdslagen.

I Pedersöre finns 6 Natura-områden:

 1. Sandsundfjärden (fågelsjö)
 2. Esse å (flodpärlsmusslan)
 3. Passmossen (värdefull myr)
 4. Angjärvmossen (värdefull myr)
 5. Djuplottbacken (gammal skog)
 6. Kalisjön (fågelsjö)