Miljövårdsnämnden 2013 - 31.5.2017

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Ordinarie

Johansson Tommy, ordförande
Stenmark Tore, viceordförande
Kass-Anttila Pia
Lindvall Yvonne
Lönnqvist Kaj
Rönnlund Carina
Sandberg Ola
Åman Carola

Ersättare

Forsblom, Susanne
Mattjus, Camilla
Höglund, Lena
Bodbacka, Karola
Wikström, Ronny
Jussila, Martin
Kanckos, Mattias
Ahlskog, Peter

 Oxhalsforsrnan tulistelupaikka 1