Verksamhetside

tjalblom

  • Förebygga och hindra förorening av miljön
  • Bevara en hälsosam och trivsam samt hållbar och mångsidig miljö
  • Förbättra medborgarnas möjligheter att påverka beslut som gäller miljön
  • Främja ett hållbart utnyttjande av naturresurser

 

Personal

 

Miljövårdssekreterare

Sonja Sundqvist-Pellinen, tel. 06-7850 163

sonja.sundqvist-pellinen@pedersore.fi

 

Kansli

Kerstin Löfholm / Ellinor Haglund
tel. 06-7850 327