tjalblomMiljövård

Verksamhetsidé

  • Förebygga och hindra förorening av miljön
  • Bevara en hälsosam och trivsam samt hållbar och mångsidig miljö
  • Förbättra medborgarnas möjligheter att påverka beslut som gäller miljön
  • Främja ett hållbart utnyttjande av naturresurser 

 


Avloppsvattenbehandling

För fastigheter som är belägna på känsliga områden, såsom grundvattenområden eller om huset, fritidshuset eller annan byggnad med hushållsvatten är mindre än 100 meter från havet, en sjö eller ett vattendrag, ska avloppsreningssystemet vara i skick före den 31 oktober 2019.

Du kan själv kontrollera om din bostads- eller fritidsfastighet är belägen på ett känsligt område. 

Regler för avloppsvattenbehandling