Pedersöre kommuns tomtpriser för 2018-2019

Fastställda av kommunfullmäktige 2.10.2017 § 67

Egnahemshus- och radhustomter

 • Kyrkoby, Sandsund detaljplaneområde..........................................9,00 €/m²

 • Kyrkoby, Sandåkers......................................................................10,00 €/m²

 • Kållby, kv. 79/tomt 10....................................................................10,00 €/m²

 • Kållby, Edsevö, Överesse, Ytteresse, Bennäs, Lepplax, Sisbacka detaljplaneområden                                                                                                                                                                                                                                                                 samt Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby.............................................6,00 €/m²

 • Lappfors (utan kommunalt avlopp)..................................................4,75 €/m²

Affärstomter

 • Inom detaljplanområden..................................................................8,00 €/m²

 • Edsevö; kvarteren 35, 40 och 45...................................................12,00 €/m²

KTY-tomter................................................................................................6,00 €/m²

Industritomter............................................................................................3,50 €/m²

Farmtomter...............................................................................................1,50 €/m²

 • Skogsbeståndets värde beaktas vid uträkning av arrendeavgiften.

 • Arrendeprocenten är 6 % av tomtpriset.

 • Reserveringsavgift för par- och radhustomter är 20% av gällande arrendeavgift.

 • Behandlingsavgift för annullerade tomter är 100 €.