Pedersöre kommuns tomtpriser för 2020

Fastställda av kommunfullmäktige 21.10.2019 § 56

Egnahemshus- och radhustomter

  • Kyrkoby, Sandsund detaljplaneområde..........................................9,20 €/m²

  • Kyrkoby, Sandåkers......................................................................10,20 €/m²

  • Kållby, Edsevö, Överesse, Ytteresse, Bennäs, Lepplax, Sisbacka detaljplaneområden                                                                                                                                                                                                                                                                 samt Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby.............................................6,10 €/m²

  • Lappfors (utan kommunalt avlopp)..................................................4,85 €/m²

Affärstomter

  • Inom detaljplanområden..................................................................8,15 €/m²

  • Edsevö; kvarteren 35, 40 och 45...................................................12,20 €/m²

KTY-tomter................................................................................................6,10 €/m²

Industritomter............................................................................................3,60 €/m²

Farmtomter...............................................................................................1,55 €/m²

  • Skogsbeståndets värde beaktas vid uträkning av arrendeavgiften.

  • Arrendeprocenten är 6 % av tomtpriset.

  • Reserveringsavgift för par- och radhustomter är 20% av gällande arrendeavgift.

  • Behandlingsavgift för annullerade tomter är 100 €.