Tomtansökan

För ej mottagen eller annullerad tomt debiteras en behandlingsavgift på 100 €.

Uppgifter om sökanden

Uppgifter om tomten som söks