Arrendetomter

Pedersöre kommun kan erbjuda nya bostads- och industritomter på arrende på alla detaljplanerade områden i kommunen.

Tomtansökan sänds via nätet till tekniska kansliet och tekniska nämnden/kommunstyrelsen behandlar kontinuerligt de ansökningar som kommit in.

Arrendekontraktet uppgörs för 35 år.

Arrendetagaren har rätt att lösa in tomten till fastställt försäljningspris efter att byggnadsarbetena påbörjats och grunden till bostads/industribyggnaden är gjuten. Arrendetagaren svarar för stycknings- och lagfartskostnaderna.

Radhus- och industritomter kan reserveras för högst 1 år. Reserveringsavgiften är 20% av arrendeavgiften.

 

Tomtansökningsblankett

 

Närmare uppgifter fås av:

Lillemor Björkvik, tel. 06-7850 326 lillemor.bjorkvik@pedersore.fi

 

Uppgifter om affärs- och industritomter fås av: 

Jan-Erik Backa, tel. 06-7850 113 jan-erik.backa@pedersore.fi eller

Yvonne Liljedahl-Lund, tel. 06-7850 320 yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi

 

Tomtkartor och utpålning av tomt fås av:

Tage Back, tel. 06-7850 325 eller 050-5625711 tage.back@pedersore.fi