Pedersöre kommuns tomtpriser för 2017

 

Fastställda av kommunfullmäktige 10.10.2016 § 44

 

Egnahemshus- och radhustomter

 • Kyrkoby, Sandsund detaljplaneområde..........................................8,13 €/m²

 • Kyrkoby, Sandåkers........................................................................9,09 €/m²

 • Kållby, Edsevö, Överesse, Ytteresse, Bennäs, Lepplax, Sisbacka detaljplaneområden                                                                                                                                                                                                                                                                 samt Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby.............................................5,83 €/m²

 • Lappfors (utan kommunalt avlopp)..................................................4,52 €/m²

Affärstomter

 • Inom detaljplanområden..................................................................7,83 €/m²

 • Edsevö; kvarteren 35, 40 och 45...................................................12,00 €/m²

KTY-tomter..............................................................................................5,83 €/m²

Industritomter.........................................................................................3,13 €/m²

Farmtomter..............................................................................................1,11 €/m²

 

 • Skogsbeståndets värde beaktas vid uträkning av arrendeavgiften.

 • Arrendeprocenten är 6 % av tomtpriset.

 • Reserveringsavgift för par- och radhustomter är 20% av gällande arrendeavgift.

 • Annullerings-/behandlingsavgift för annullerade tomter är 100 €.

 • Inlösningspriset för grönområden inom detaljplaner är en förhandlingsfråga.