Sundby

Sundby är en liten by mitt emellan Jakobstad och Nykarleby där ekologisk odling är en nisch. I byn finns bl.a. en skola, bageri och hundpensionat. På skolgården är det möjligt att ägna sig åt olika typer av idrott även på fritiden. Byn domineras av det öppna åkerlandskapet och de gamla sandtäkterna i utkanten av byn är vackra områden för rekreation. I Sundby är hästintresset stort.

Det bästa med Sundby enligt en Sundbybo: "Det är lugnt och fridfullt".

 

Lediga bostadstomter utmärkta med röd boll

     
Tomt 5  1515 m² Forsbackagränd 18 
Tomt 6  2085 m² Forsbackagränd 22 
Tomt 7  5975 m² Degernäsvägen 33 
Tomt 8  3335 m² Degernäsvägen 27 
Tomt 10  2400 m² Degernäsvägen 50 
Tomt 11   2530 m² Degernäsvägen 46 
Tomt 12  2900 m² Degernäsvägen 40 

 Sundby2