Sandsund

I Sandsund finns all service du kan behöva på cykelavstånd och dina barn har nära till kompisarna. Bostadstomterna är relativt stora, natursköna och området är utrustat med fina lekparker. På hela området har du nära till vandringsleden som under vintern fungerar som skidspår. Områdesföreningen på området bidrar till en stark sammanhållning bland invånarna.

Det bästa med Sandsund enligt en Sandsundbo: "I Sandsund håller byggnaderna sitt värde".

 

Sandsund detaljplan

Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

 

Lediga bostadstomter utmärka med röd boll

 

Sandsund I "Gamla Sandsund" 

Kvarter 44 Tomt 2 1255 m² Kvarngränd 5   
Kvarter 82  Tomt 2  3660 m² Skolhusgränd 14     radhustomt
Kvarter 83  Tomt 1  6210 m² Skolhusgränd 12  radhustomt

 sandsundg

Sandsund IV och V

Kvarter 126 Tomt 2 1945 m² Järpgänd 2
Kvarter 124     Tomt 1     1420 m²     Orrgränd 14 
Kvarter 118  Tomt 3  1235 m² Gulsparvgränd 2 
Kvarter 113  Tomt 6  1695 m² Domherrevägen 21 
Kvarter 107  Tomt 2  1420 m² Kråkgränd 4 
Kvarter 99  Tomt 3  1110 m²  Kavelbrogränd 14 

 
sandsund9

Sandsund södra

Kvarter 136     Tomt 3  1940 m² Munterholmsvägen 5   
Kvarter 136  Tomt 4  2040 m² Munterholmsvägen 7   
Kvarter 141  Tomt 2  2290 m² Munterholmsvägen 4   
Kvarter 141  Tomt 4  1945 m² Mastgränd 1   
Kvarter 141  Tomt 5  1600 m² Mastgränd 3   
Kvarter 141  Tomt 7  1905 m² Mastgränd 2   
Kvarter 151  Tomt 2  1480 m² Rodergränd 9   
Kvarter 151  Tomt 3  1480 m² Rodergränd 7   
Kvarter 151  Tomt 4  1480 m² Rodergränd 5   
Kvarter 150  Tomt 1  1740 m² Rodergränd 2   
Kvarter 150  Tomt 2  1790 m² Rodergränd 4   
Kvarter 93  Tomt 1     1565 m²     Carlandersgränd 1   

 sandsundso1asandsundsu2

Följande tomter kan inte ges ut innan kommunaltekniken byggts:

Kvarter 143     Tomt 1     1760 m²     Nyhagagränd 5
Kvarter 143 Tomt 2 1730 m² Nyhagagränd 3
Kvarter 143 Tomt 3
2260 m² Nyhagagränd 1
Kvarter 144 Tomt 1
1570 m² Nyhagagränd 7
Kvarter 144 Tomt 2
1740 m² Nyhagagränd 9
Kvarter 144 Tomt 3
1470 m² Nyhagagränd 10
Kvarter 144 Tomt 4
1290 m² Nyhagagränd 8
Kvarter 144 Tomt 5
1390 m² Nyhagagränd 6
Kvarter 145 Tomt 1 1305 m² Nyhagagränd 4
Kvarter 145 Tomt 2
1360 m² Nyhagagränd 2
Kvarter 146 Tomt 1 1480 m² Svartnäsgränd 3
Kvarter 146 Tomt 2 1560 m² Svartnäsgränd 1
Kvarter 147 Tomt 1 1410 m² Svartnäsgränd 6
Kvarter 147 Tomt 2 1880 m² Svartnäsgränd 4
Kvarter 147 Tomt 3 1730 m² Raitlaxvägen 11
Kvarter 148 Tomt 1 1700 m² Raitlaxvägen 8
Kvarter 148 Tomt 2 2035 m² Raitlaxvägen 10
Kvarter 148 Tomt 3 1840 m² Raitlaxvägen 12
Kvarter 149 Tomt 2 1920 m² Raitlaxvägen 4
Kvarter 149 Tomt 3 1890 m² Raitlaxvägen 6