Överesse

Överesse är en gammal kyrkby vilket ännu idag tydligt framgår av bybilden. Den vackra miljön längs ån bidrar i allra högsta grad till att försköna byn. I centrum finns ett brett serviceutbud bestående av bl.a. bank, matbutik, läkartjänst, apotek, bränslestation och verkstad. I byn finns också både skola och dagis. Överesse ungdomsförening och församlingarna är mycket aktiva och Essegården står till förfogande för olika typer av evenemang. Det årliga Luciatåget genom centrum engagerar alla Essebor.

Det bästa med Överesse enligt en Överessebo: "I Överesse är det tryggt att bo och där finns allt man behöver".

 

Överesse detaljplan

Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

 

Lediga bostadstomter utmärkta med röd boll

 

Kvarter 39  Tomt 5  1270 m² Björkbackavägen 5  egnahemshus/parhustomt
Kvarter 39  Tomt 7  2150 m² Hästhagagränd 1  egnahemshus/parhustomt
Kvarter 39  Tomt 8  1660 m² Hästhagagränd 3  egnahemshus/parhustomt
Kvarter 46  Tomt 2  1100 m² Björkbackavägen 13   
Kvarter 46  Tomt 3  1130 m² Hästhagagränd 2   
Kvarter 47  Tomt 1  2410 m² Björkbackavägen 6  radhustomt
Kvarter 47  Tomt 3  1260 m² Björkbackavägen 10   
Kvarter 47  Tomt 4  1430 m² Björkbackavägen 12   
Kvarter 61  Tomt 5  950 m² Björkbackavägen 21   
Kvarter 62  Tomt 1  1550 m² Soldatgränd 2   
Kvarter 63  Tomt 2  1410 m² Björkbackavägen 26   
Kvarter 63  Tomt 4  1765 m² Björkbackavägen 28   
Kvarter 64  Tomt 1  1610 m² Soldatgränd 3   
Kvarter 64  Tomt 2  1580 m² Soldatgränd 5   
Kvarter 64  Tomt 4  1600 m² Soldatgränd 7   
Kvarter 65     Tomt 2     1510 m²     Soldatgränd 10   

Följande tomter kan inte ges ut förrän kommunaltekniken byggts:

Kvarter 66  Tomt 1  2060 m² Björkbackavägen 32 
Kvarter 66  Tomt 3  2070 m² Björkbackavägen 34 
Kvarter 67  Tomt 1  1350 m²     Björkbackavägen 41 
Kvarter 67  Tomt 2  1660 m² Björkbackavägen 39 
Kvarter 67  Tomt 3  2470 m² Björkbackavägen 37 
Kvarter 67     Tomt 6     2370 m²     Björkbackavägen 35 

esse5